Βιομηχανικά κτήρια
   Προβολή # 
1 Μονάδα ξήρανσης ιλύος στην Ψυττάλεια
2 Βιομηχανική Μονάδα ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ