Τεχνικό προσωπικό Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. απασχολεί πάνω από 170 ανθρώπους υψηλής τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
  • Μηχανολόγοι μηχανικοί
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Τεχνίτες ηλεκτρολόγοι
  • Βοηθοί ηλεκτρολόγοι
  • Τεχνίτες Υδραυλικοί
  • Τεχνίτες Ψυκτικοί
  • Τεχνίτες Θερμαστές
  • Εργάτες
  • Οδηγοί – Χειριστές μηχανημάτων