Τεχνογνωσία Εκτύπωση
Στη διάρκεια των 15 τελευταίων ετών η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό αριθμό έργων τόσο στον χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και οικοδομικών.

Η πολυετής εμπειρία πάνω σε κατασκευές μεγάλων έργων και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, καθώς και το άριστα επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, καθιστούν την ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μία εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία, η οποία, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της, διασφαλίζει άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα, υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.