Φιλοσοφία - στόχοι Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες και για περισσότερο από 15 χρόνια δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση οικοδομικών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη, στη συνεχή τεχνολογική βελτίωση και στην άριστη λειτουργία των μεθόδων της την έχει οδηγήσει στη θέση αυτή.

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων της, την ποιότητα, την παραγωγικότητα και την τεχνολογική υπεροχή. Χάρη στη δυναμική πολιτική της, προσελκύει και διακρατεί ικανά, παραγωγικά και αφοσιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία και άψογη τεχνολογική κατάρτιση.

Στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή άρτιων έργων με κύριο γνώμονα την άριστη ποιότητα και την αξιοπιστία.