Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Νοσοκομείο Αγ. Ανάργυροι Εκτύπωση

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Ογκολογικό Αγ. Ανάργυροι

 

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού, Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού, access control και συστημάτων BMS στο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Κηφισιάς Αγ. Ανάργυροι.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Ανάδοχος Έργου: TASK J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Υπεργολάβος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.