Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Εκτύπωση

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού, Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού, access control και συστημάτων BMS στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ανάδοχος Έργου: INSO Spa
Υπεργολάβος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.