Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Νοσοκομείο Βόλου Εκτύπωση

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού, Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού, access control και συστημάτων BMS στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Ανάδοχος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.