Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Νοσοκομείο Λάρισας Εκτύπωση

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού, Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού και access control, συστημάτων BMS.

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανάδοχος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ