Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρἰα της και τεχνογνωσία, καθώς και τον σύγχρονο εξοπλισμό της αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), τόσο φωτοβολταϊκών όσο και αιολικών πάρκων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει εργασίες όπως:

 • Ανάπτυξη της Επένδυσης
 • Υποστήριξη για τραπεζική χρηματοδότηση
 • Μελέτη Σκίασης – Διαστασιολόγηση Φ/Β
 • Ενεργειακή μελέτη
 • Γεωτεχνική Μελέτη
 • Περίφραξη
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών με την ΔΕΗ και τους δημόσιους φορείς
 • Προμήθεια υλικών
 • Τοποθέτηση Βάσεων – Φωτοβολταϊκων πλαισίων
 • CCTV – Συναγερμός – Φωτισμός
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πάρκου (AC-DC-Inverter-Τηλεπικοινωνία)
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Έλεγχος - μετρήσεις
 • Τελική σύνδεση του έργου με το υφιστάμενο εν λειτουργία δίκτυο (Ηλέκτριση)
 • Πιστοποίηση-Εγγύηση
 • Συντήρηση του εξοπλισμού του έργου & έλεγχος της απόδοσής του