Μηχανολογικές εργασίες Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρἰα της και τεχνογνωσία, καθώς και τον σύγχρονο εξοπλισμό της αναλαμβάνει και ολοκληρώνει με επιτυχία πληθώρα μηχανολογικών εργασιών όπως:

  • προκατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων
  • προκατασκευή και εγκατάσταση σιδηροκατασκευών
  • ανέγερση δοχείων σε βιομηχανικούς χώρους
  • εγκαταστάσεις δοχείων και απαιτούμενων σωληνώσεων
  • εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αντλίες, κινητήρες, βάνες, συστήματα εξαερισμού και άλλος εξειδικευμένος εξοπλισμός
  • εγκαταστάσεις δεξαμενών