Ηλεκτρολογικές εργασίες Εκτύπωση
Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρἰα της και τεχνογνωσία, καθώς και τον σύγχρονο εξοπλισμό της αναλαμβάνει και ολοκληρώνει με επιτυχία πληθώρα ηλεκτρολογικών εργασιών όπως:

 • εγκαταστάσεις υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης
 • εγκαταστάσεις υποσταθμών χαμηλής τάσης
 • εγκαταστάσεις γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • εγκαταστάσεις συστημάτων φωτισμού
 • εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ισχύος και ελέγχου
 • εγκαταστάσεις σχαρών και σωληνώσεων καλωδίων
 • εγκαταστάσεις συστημάτων οπτικών ινών
 • εγκαταστάσεις συστημάτων αντιεκρηκτικού τύπου
 • ηλεκτρολογικές μετατροπές σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις
 • θέση σε λειτουργία βιομηχανικών μονάδων
 • εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικών συστημάτων