Κτήριο γραφείων και αποθήκων της ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Εκτύπωση
Κτήριο γραφείων και αποθήκων της ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΕ στο Κορωπι

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης, ασθενών ρευμάτων, BMS, υποσταθμού, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και πυρανίχνευσης σε κτίριο γραφείων και αποθηκών στο Λάκης Γαβαλάς ΑΕ.

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Ανάδοχος Έργου: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.