Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, χειροκίνητης πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού και access control, συστημάτων BMS στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλο.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Ανάδοχος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.