Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Εκτύπωση

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, BMS, UPS, δομημένης καλωδίωσης, και πυρανίχνευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ
Ανάδοχος Έργου: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.