Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, BMS, UPS, δομημένης καλωδίωσης, και πυρανίχνευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ
Ανάδοχος Έργου: ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.