Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, BMS, UPS, δομημένης καλωδίωσης, και πυρανίχνευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ
Ανάδοχος Έργου: ΙΝSO SPA
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.