Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εργασίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, BMS, UPS, δομημένης καλωδίωσης, και πυρανίχνευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ
Ανάδοχος Έργου: ΙΝSO SPA
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.