Κατάστημα ALEX PAK στην Παλλήνη Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε κατάστημα ALEX PAK στην Παλλήνη

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, χειροκίνητης πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού και access control, συστημάτων BMS σε εμπορικό κέντρο στην Παλλήνη ιδιοκτησίας ΑLEX PAK.

Αναθέτουσα Αρχή: ALEX PAK AE
Ανάδοχος Έργου: ARCON ATE
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.