Κατάστημα PRAKTIKER Ιωαννίνων Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις σε πολυκατάστημα της εταιρείας PRAKTIKER στην πόλη των Ιωαννίνων

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, χειροκίνητης πυρόσβεσης, φωτισμού-κινήσεως, υποσταθμού Η/Ζ, δομημένης καλωδίωσης, πυρανίχνευσης, συναγερμού και access control, συστημάτων BMS σε εμπορικό κέντρο των Ιωαννίνων.

Αναθέτουσα Αρχή: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΒΕΕ
Ανάδοχος Έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ A.E.
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.