Αποθήκες της ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ στην Ελευσίνα Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις στα Νέα κτήρια γραφείων & αποθηκών της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ στην Ελευσίνα.

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, ισοδυναμικής προστασίας, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, BMS, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και πυρανίχνευσης σε νέο κτίριο γραφείων και αποθηκών στην Ελευσίνα.

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Ανάδοχος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.